ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην ιδιωτική κλινική ΒΕΤΤΑ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ Ε.Π.Ε. υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας, διερεύνησης και αντιμετώπισης ασθενών με οξέα ή χρόνια νευρολογικά νοσήματα.

Η κλινική παρέχει:

  • Ιατρική παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα
  • Την απαραίτητη βοήθεια σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης
  • Πλήρη διατροφή
  • Διάθεση αναλωσίμων
  • Κλινική εκτίμηση της κινητικής κατάστασης του νοσηλευόμενου από Φυσιοθεραπευτή και φυσικοθεραπευτική προσέγγιση για Ανοϊκά σύνδρομα (Ν. Alzheimer), αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, επιληπτικά σύνδρομα, νόσος Parkinson και εξωπυραμιδικά σύνδρομα πολυνευροπάθειες, μυοπάθειες, αλκοολισμός, οργανικά ψυχοσύνδρομα, μυασθένεια ,σκλήρυνση κατά πλάκας.
     

Επιπρόσθετα η κλινική διαθέτει Νευροφυσιολογικό εργαστήριο με εκπόνηση εγκεφαλογραφημάτων και ηλεκτρομυογραφημάτων.