ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η κλινική ΒΕΤΤΑ ΜΠΑΛΤΟΥΜΑ Ε.Π.Ε.,  μετά από επιθεώρηση η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνει ότι το Σύστημα Διαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ISO 9001 : 2008.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο.